Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viahumane humane

February 16 2017

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viahumane humane
1908 b6a2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawrazliwa wrazliwa

February 15 2017

7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser viathatwasntadream thatwasntadream
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viapimpmyheart pimpmyheart
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viapimpmyheart pimpmyheart
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viamarisette marisette
6155 915d 500
Reposted fromcycokarol cycokarol viamarisette marisette
1886 8594 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamarisette marisette
9321 48e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viawrazliwa wrazliwa
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viawrazliwa wrazliwa
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa

July 06 2015

Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viafeliscatus feliscatus
8030 eb81
Iceland - Midnightsun at Snæfellsnes peninsula - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viaHopeKaris HopeKaris
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl