Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
3072 9f4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne

May 25 2017

Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viazupson zupson
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlepiece littlepiece
0274 2787 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaiindependentt iindependentt
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiindependentt iindependentt
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlepiece littlepiece
There’s nothing that I fear as much as my own feelings.
Halldór Laxness, from The Great Weaver from Kashmir (Archipelago Books, 2008)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
7347 a123 500
Reposted fromumorusana umorusana viamartolinka martolinka

May 20 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viamartolinka martolinka
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viathatwasntadream thatwasntadream
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaesperer esperer
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viamojanazawsze mojanazawsze

May 18 2017

Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas.
— Hank Moody, Californication
8109 4d9d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaahora ahora
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
2169 971b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl