Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

1419 ae19
Reposted fromnyaako nyaako viahumane humane
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustinne justinne
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viahoneybunny honeybunny

August 20 2017

8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
Szekspir napisał: Czuję się szczęśliwy, wiesz dlaczego? Dlatego, że niczego nie oczekuję. Dlatego, że czekać i mieć nadzieje boli. Wszystkie problemy mają sens i znaczenie. My będziemy zawsze spotykać ludzi dla których będziemy bez znaczenia, nawet jeśli powiedzą, że jesteśmy dla nich ważni. Ważne, żeby być silnym, bo po każdym upadku w życiu przychodzi nadzieja i światło w tunelu. Bądź zawsze szczęśliwa. Myśl o sobie, żyj dla siebie. Myśl o tym oddychaj. Zanim powiesz, słuchaj. Zanim napiszesz, pomyśl. Zanim odpowiesz, wysłuchaj. Zanim umrzesz, żyj. Zanim coś zrobisz, obserwuj. Udany związek jest nie ten z perfekcyjną osobą, tylko z tą osobą, z którą uczysz się żyć akceptować jej błędy. Jeśli ją utracisz będziesz żałował. Jeśli chcesz być szczęśliwy, żyj szczęśliwie. Dbaj o dobrych ludzi wokół, gdyż jesteś jednym z nich. Wspominaj jeśli, oczekujesz, że będzie ktoś, kto Twoje życie uczyni piękniejszym. Nie niszcz nigdy swojej osobowości dla kogoś kto przemija. Silna osoba próbuje swoje życie utrzymywać w porządku. Nawet ze łzami w oczach prostujesz się i mówisz z uśmiechem, że jest dobrze.
— Podesłane
Reposted fromnonecares nonecares viamartolinka martolinka

August 16 2017

6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
7780 3953
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahumane humane
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamiktoria miktoria

August 15 2017

9139 7084 500

o. tokarczuk / prowadź swój pług przez kości umarłych

7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viamartolinka martolinka

July 14 2017

9893 edb2 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne

June 25 2017

9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw vialittlepiece littlepiece
4619 1a9a
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlepiece littlepiece
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viajustinne justinne
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajustinne justinne
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
4788 4d88 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl