Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2019

2974 9e17
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
3712 2086 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
4529 bd3a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
3803 5075
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
8612 b566 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
6285 e224
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne

October 24 2019

2185 1f94
Reposted frombomdia bomdia vialaparisienne laparisienne

June 03 2019

6544 6561 500
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
9205 f58e 500
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 vialaparisienne laparisienne
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viamartolinka martolinka

February 18 2019

2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Reposted fromjasminum jasminum vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl