Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2020

April 28 2020

3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Sponsored post
Mów dobrze o innych. Tych słów nigdy nie będziesz żałował.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
No dalej, nie przestawaj. Nie bądź człowiekiem z poczekalni. Żyjesz. Po prostu jesteś. Istniejesz jak wszyscy na tym świecie. Wstań, zrób to i tamto. Pobudka, śniadanie, do dzieła, pobudka, śniadanie, do dzieła. Raz za razem, żebyś nie musiała się nad tym zastanawiać.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianokturnal nokturnal
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
7630 994f 500

eggsaladstain:

current mood

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viafenoloftaleina fenoloftaleina

April 21 2020

7133 5f32 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viaphilomath philomath
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx viaphilomath philomath
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viaaliciaem aliciaem

April 13 2020

8914 3bd1 500
Reposted frommiischa miischa viapomruki pomruki

April 05 2020

Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
nie wiem, co tak dokładnie chcę robić w życiu i właśnie tego bardzo się przestraszyłam. Taki moment przejścia jest naprawdę ciężki. Następnym ciężkim momentem jest, kiedy zdasz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które tak uparcie liczysz i czekasz ,że się wydarzy, że nagle nie staniesz się dorosła, odpowiedzialna. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, a studia szybko przelecą, tak jak ostatnie lata, a przyszłość jest wielką niewiadomą. Chociaż mniej więcej spodziewasz się, co się wydarzy. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viawalkthemoon walkthemoon
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianokturnal nokturnal
2589 728a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach vialaparisienne laparisienne
9301 fc59 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vialaparisienne laparisienne
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl vianadelle nadelle
8649 edb6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...