Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viairbjarbirb irbjarbirb
7055 8472

March 12 2018

4919 acab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream

February 18 2018

Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8501 9bc4
Reposted fromlubje lubje vialeksandra leksandra
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialeksandra leksandra
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialeksandra leksandra
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viathatwasntadream thatwasntadream

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

February 11 2018

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszydera szydera
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
7040 1c9c
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted frombeyooonce beyooonce vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl