Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viaaliciaem aliciaem
8565 5ab9

July 15 2018

0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaahora ahora
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaahora ahora
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viaahora ahora
6314 aaa4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
4919 eba3 500
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove vialaparisienne laparisienne
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viairbjarbirb irbjarbirb
7055 8472

March 12 2018

4919 acab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream

February 18 2018

Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8501 9bc4
Reposted frommln mln vialaparisienne laparisienne
Reposted fromlubje lubje vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl