Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
9205 f58e 500
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 vialaparisienne laparisienne
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viamartolinka martolinka

February 18 2019

2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Reposted fromjasminum jasminum vialaparisienne laparisienne
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viaaliciaem aliciaem
8565 5ab9

July 15 2018

0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaahora ahora
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaahora ahora
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viaahora ahora
6314 aaa4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
4919 eba3 500
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl